Krishn Kanhai, Padma Shri Indian Artist, Vrindavan, Mathura

Art Collectors

admin

Many Celebrities appreciated paintings made by me. The following celebrities have paintings made by me at their places home or office:

 • Smt. Teena Ambani (Mumbai)
 • Smt. Rajshri Birla (Mumbai)
 • Smt. Neerja Birla (Mumbai)
 • Shri Harsh Birla (Mumbai)
 • Sahara Shri Subrata Roy (Mumbai)
 • Mr. Amitabh Bachchan (Mumbai)
 • Mr. Sanjay Dutt (Mumbai)
 • Mr. Anil Kapoor (Mumbai)
 • Mrs. Jaya Prada (Mumbai)
 • Mrs. Hema Malini (Mumbai)
 • Shri Vijay Darda – M.P. (Nagpur)
 • Shri Amar Singh – M.P. (Delhi)
 • Shri L.K. Advani (Former Deputy PM)
 • Shri Atal Bihari Vajpayee (PM)
 • Mrs. Sangeeta Ahir wife of Sachin Ahir (Minister of Maharashtra)
 • Shri Nirmal Minda
 • Mr. Ashok Minda
 • Swami Ram Dev Ji
 • Mrs. Niira Radia
 • Mr. Rajesh Pathak
 • Mr. Devesh Pathak
 • Shri Ashok Chaturvedi – Chairman/Managing Director, Uflex Ltd
 • Shri Pradeep Agarwal – Shikhar Group
 • Shri Saket Jindal
 • Shri Naveen Jindal
 • Shri Vijay Gupta – Orris Chairman
 • Mr. Deepak Kothari
 • Mr. Sandeep Singhania – Diana Tea Company – Kolkata
 • Mr. R.S. Agarwal – Emami Chairman
 • Smt Manju Modi – Ballari – Karnataka
 • Shri Akhilesh Yadav ( Ex.CM UP)
 • Dr. Bindeshwar Pathak (Sulabh International)
 • Shri Sonu Mirchandani (ONIDA)
 • Shri Shammi Tandon (Delhi)
 • Shri J.K. Dang (Advocate Gurugram)
 • Shri Pramod Tiwari (Member of Rajya Sabha)
 • Shri Santosh Gangwar (Central Minister)
 • Shri Sunil Kanoria (Kolkatta)
 • Shri Rishabh Jain (Mathura)
 • Shri Anil Kotawala (Jeweler Delhi)
 • Shri Ashok Dhanuka (Guwahati)
 • Shri Arun Sharma ( Guwahati)
WhatsApp chat